Паспорт специальности Биотехнология. Сельскохозяйственные науки

Паспорт специальности Биотехнология сельскохозяйственные науки

По состоянию на 26 марта 2007 года
 ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

Затверджено

постановою президії ВАК

України

08.06.2006 N 18-09/6

Паспорт специальности Биотехнология 03.00.20

I. Формула спеціальності:

Галузь знання, спрямована на розроблення та впровадження методів (технологій) для задоволення потреб людини за допомогоюприродних чи генетично змінених біологічних об’єктів (вірусів, мікроорганізмів, тваринних і рослинних клітин, клітинних органоїдів, тваринних організмів тощо). Народногосподарське значення біотехнології полягає в одержанні біологічних об’єктів із новими цінними властивостями, підвищенні ефективності виробництва, поліпшенні якості продукції на основі екологічно безпечних наукоємних технологій.

II. Напрями досліджень:

1. Теоретичне обґрунтування та розроблення сучасних біотехнологічних прийомів у рослинництві, тваринництві, ветеринарній медицині, мікробіології, вірусології, харчовій і переробній промисловості та захисті довкілля.

2. Розроблення технологій, що ґрунтуються на використанні in vitro культури клітин, тканин та органів рослин.

3. Розроблення теоретичних основ і вдосконалення практичних методів клітинної інженерії для селекції та прискореного відтворення тварин (трансплантація ембріонів, визначення і регуляція статі зародків, культивування і запліднення in vitro яйцеклітин, кріоконсервування гамет і ембріонів, отримання химерних і партеногенетичних зародків тощо).

4. Створення генетично модифікованих рослин і трансгенних тварин.

5. Розроблення й удосконалення методів клонування рослин і тварин.

6. Вивчення структури геному рослин і тварин.

7. Розроблення й удосконалення ДНК-технологій оцінки генотипів рослин і тварин.

8. Створення технологій отримання біологічних препаратів, вакцин, тест-систем на основі генно-інженерних, гібридомних методів для діагностики, профілактики та лікування захворювань тварин.

9. Розроблення технологій знешкодження токсичних речовин і елементів шляхом регуляції їх біологічного кругообігу та нових підходів в переробці відходів промислового та сільськогосподарського виробництва для отримання сировини та продуктів високої якості, гарантування екологічної безпеки. Розроблення й удосконалення технології утилізації відходів виробництва, одержання біогазу, біомаси гібрида червоного каліфорнійського черв’яка тощо.

10. Розроблення технологій одержання вільних від патогенної мікрофлори рослин і тварин.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: сільськогосподарські науки.

 

Метки: , ,