Публикации ВАК

Ниже приведен некоторый перечен изданий, журналов и сборников, которые являюся специализированными (публикации ВАК) для публикации материалов, проделанных работ в области биологических наук, специализация биология.

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ — фахових видань України

 1. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН), 09.02.00.
 2. Агрохімія і ґрунтознавство (Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН), 10.11.99.
 3. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, 09.06.99.
 4. Вісник Державної агроекологічної академії України, 09.02.00.
 5. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Біологія і екологія”, 09.06.99.
 6. Вісник Донецького державного університету, 09.06.99.
 7. Вісник Запорізького державного університету. Серія: фізико-математичні науки, біологічні науки, 10.11.99.
 8. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Біологія”, 09.06.99.
 9. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Інтродукція та збереження рослинного різноманіття”, 09.06.99.
 10. Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія “Біологічні науки”, 09.06.99.
 11. Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 08.09.99.
 12. Вісник Одеського державного університету, 09.06.99.
 13. Вісник Харківського державного університету, 09.06.99.
 14. Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки, 15.02.07.
 15. Захист і карантин рослин (УААН, Інститут захисту рослин УААН), (фітопатологія), 19.01.06.
 16. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: біологічні науки, 09.02.00.
 17. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія: Екологія. Біологічні науки, 11.10.00.
 18. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, 08.11.07.
 19. Науковий вісник Національного аграрного університету, 09.06.99.
 20. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія, 08.09.99.
 21. Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), 11.05.00.
 22. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: біологія, 08.09.99.
 23. Промислова ботаніка (НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України), 15.01.03.
 24. Таврійський науковий вісник. (Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”), (іхтіологія) 21.05.08.
 25. Труды Никитского ботанического сада, 09.06.99.
 26. Фізіологічно активні речовини (НАН України, Інститут органічної хімії, МОЗ України, Національна фармацевтична академія України), 11.04.00.

Журнали ВАК України

 1. Ukrainica Bioorganica Acta (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України), 08.06.05.
 2. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України), 14.11.01.
 3. Агроекологічний журнал (Інститут агроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН), 12.06.02.
 4. Биополимеры и клетка. (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України), 09.06.99.
 5. Біологічний вісник. (Харківський національний університет ім. В.Н. Ка­­ра­зіна), 09.06.99.
 6. Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада, 08.09.99.
 7. Вісник аграрної науки, 09.06.99.
 8. Вісник Державного агроекологічного університету, 12.06.02.
 9. Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова), 09.06.99.
 10. Вісник Національної академії наук України (Президія НАН України), 09.02.00.
 11. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. (Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова). 02.07.08
 12. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: біологія, 30.06.04.
 13. Доповіді НАН України, 09.06.99.
 14. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН України), 09.06.99.
 15. Інтродукція рослин (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України), 11.05.00.
 16. Карантин і захист рослин (Інститут захисту рослин УААН, ПП «Книжково-журнальне видавництво «Колообіг»), 08.06.05.
 17. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія, 08.09.99.
 18. Наукові вісті Національного університету України «КПІ», 08.06.05.
 19. Садівництво. (Інститут садівництва УААН), 09.06.99.
 20. Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім. О.В. Пал­ладіна НАН України), 09.06.99.
 21. Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г. Хо­лодного НАН України), 09.06.99.
 22. Ученые записки Симферопольского государственного университета, 09.06.99.
 23. Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского, 09.02.00.
 24. Физиология и биохимия культурных растений.(Інститут фізіології рослин і генетики НАН України), 09.06.99.
 25.  Фізіологічний журнал. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України), 09.06.99.
 26. Цитология и генетика. (Інститут клітинної біології і генетики НАН України), 09.06.99.

Додатковий список наукових фахових видань України

 1. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 08.06.05.
 2. Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки, 11.10.00.

Перелік електронних наукових фахових видань України

 1. Наукові доповіді Національного аграрного університету — з біологічних наук, 15.02.07.

 

Метки: ,