Методические рекомендации «Материальные основы наследственности» по общему курсу генетики

Мета практичних занять з розділу «Матеріальні основи спадковості курсу “Матеріальні основи спадковості” курсу загальної генетики – вивчення будови хромосом, процесів клітинного поділу під час утворення соматичних і статевих клітин та особливостей статевого розмноження на прикладі різних видів рослин і тварин, а також людини.

Під час практичних занять студенти не тільки знайомляться з методикою приготування тимчасових і постійних препаратів, але й набувають навички аналізу цитогенетичних і цитоембріологічних картин.

До кожної теми підібрано проблемні запитання, які допоможуть краще зрозуміти і глибше засвоїти теоретичний і практичний матеріал.

Лабораторные работы по темам: Статеве розмноження у рослин і тварин, клітинний поділ, мітоз, мейоз, будова хромосом, каріотип.