Методические рекомендации «Общая и молекулярная генетика»

Мета практичних занять з розділу «Матеріальні основи спадковості” курсу загальної генетики – вивчення будови хромосом, процесів клітинного поділу під час утворення соматичних і статевих клітин та особливостей статевого розмноження на прикладі різних видів рослин і тварин, а також людини.

Під час практичних занять студенти не тільки знайомляться з методикою приготування тимчасових і постійних препаратів, але й набувають навички аналізу цитогенетичних і цитоембріологічних картин.

До кожної теми з генетики підібрано проблемні запитання та лабораторні роботи з генетики, які допоможуть краще зрозуміти і глибше засвоїти теоретичний і практичний матеріал:

  • Лабораторна робота №1.Будова хромосом. Каріотип
  • Лабораторна робота №2. Клітинний поділ. Мітоз
  • Лабораторна робота №3. Тема: Мейоз
  • Лабораторна робота №4. Статеве розмноження у рослин і тварин