Методические рекомендации «Основы общей биологии»

Ці методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Основи загальної біології» складено відповідно з програмою курсу для студентів спеціальностей: «Біотехнологія» і «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У методичні вказівки «Основи загальної біології» включені лабораторні роботи до розділу «Молекулярні основи структурної організації клітини», який є складовою частиною біохімії. У розділі розглядаються питання, пов`язані з будовою та властивостями органічних речовин, які входять до складу клітини: вуглеводів, білків, ліпідів, нуклеїнових кислот; показана важлива роль біологічно активних речовин – ферментів, вітамінів. Лабораторні роботи передбачають вивчення  методичних прийомів статичної, динамічної та  функціональної біохімії, в них зображені методи виділення та якісного визначення білків, ферментів, вуглеводів, ліпідів, вітамінів. Лабораторні роботи  допоможуть оволодіти біохімічними навиками, необхідними для вивчення основних властивостей вуглеводів, ліпідів, білків, амінокислот, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів.

Мета методичних вказівок: закріпити теоретичні знання студентів  з розділу «Молекулярні основи структурної організації клітини», які засвоєні на лекціях, одержати практичні навики якісного виявлення та виділення білків, вуглеводів, ліпідів та інших речовин.

Опису лабораторних робіт до кожної теми передує стислий  теоретичний вступ, необхідний для розуміння студентами сутності питань, що вивчаються, з приведенням таблиць, графологічних структур, які дозволяють наочно зобразити речовини, які досліджуються.

Кожний студент зобов`язаний, керуючись виданням «Основи загальної біології», вивчити до заняття теоретичні питання, знати принцип здійснюваної роботи, хімізм реакцій дослідження, переписати, завчасно, хід роботи у свій робочий зошит. Після виконання роботи студентам потрібно скласти протокол роботи, зробити необхідні записи, рисунки та висновки. Студент повинен уміти відповісти на питання для самоконтролю та підписати роботу в день проведення заняття.

У кінці методичної розробки «Основи загальної біології» надається список літератури, яку студент може використовувати для підготовки до лабораторних занять, контрольні завдання, теми для самостійного вивчення даного розділу.

Попередньо, перед тим як приступити до виконання лабораторних робіт, необхідно ознайомиться з технікою безпеки роботи в біологічній лабораторії на початку методичних вказівок «Основи загальної біології».